Jak przebiega proces widzenia?

Narząd wzroku to jeden ze zmysłów, który w znaczny sposób ułatwia nam orientację w przestrzeni. Dzięki niemu rozpoznajemy przedmioty, ich kształty oraz barwy, a także potrafimy ocenić wzajemne położenie obiektów względem siebie – widzimy trójwymiarowo. To właśnie dzięki narządowi wzroku jesteśmy w stanie przetworzyć ponad ¾ informacji, które docierają do nas z otoczenia.

Proces widzenia - nie tylko oko

Na mechanizm widzenia składa się kilka etapów, które mają nierozerwalny związek z szeregiem procesów biologicznych, fizycznych oraz psychicznych. Widzenie jest skomplikowanym procesem, który rozpoczyna się w oku i obejmuje współpracę poszczególnych struktur gałki ocznej oraz nerwów wzrokowych połączonych z korą wzrokową. Narząd wzroku zbudowany jest z gałki ocznej, aparatu ruchowego czyli mięśni gałkoruchowych oraz aparatu ochronnego oka do którego należą oczodół, powieki, powięzi oczodołowe oraz narząd łzowy. 

Pierwszy etap to przedostanie się światła do wnętrza gałki ocznej. Podczas przejścia przez źrenicę wiązka światła ulega załamaniu, po czym zostaje skupiona na siatkówce. Stanowi ona warstwę nerwową gałki ocznej, na której występują specjalne komórki światłoczułe. Biorą one udział w detekcji impulsów świetlnych oraz przekształceniu ich w impuls nerwowy, który kierowany jest następnie bezpośrednio do mózgu. Siatkówka odbiera poszczególne obrazy i przetwarza je za pośrednictwem nerwu wzrokowego, co sprawia, że docierają one do mózgu, gdzie właściwe ośrodki rejestrują je, przetwarzają i dokonują ich interpretacji.

W mózgu, a dokładniej w korze wzrokowej, ma miejsce przetwarzanie impulsów nerwowych i ich analiza. Dopełnienie procesu widzenia umożliwiają nam wyjątkowe właściwości ludzkiego mózgu, takie jak: pamięć, koncentracja oraz zdolność kojarzenia faktów. Można więc powiedzieć, że istota ludzkiego widzenia polega na przekształceniu wiązki świetlnej w impuls nerwowy i przetworzeniu go na poziomie kory mózgowej w konkretną informację. 

Proces widzenia w skrócie

pobudzenie fotoreceptorów wiązką światła → przekazanie drogą nerwową sygnałów wzrokowych do mózgu → połączenie obrazów z obu oczu w jeden spójny obraz (fuzja) → proces akomodacji, który umożliwia wyostrzenie obrazu → proces percepcji i kojarzenia, który umożliwia rozpoznanie obserwowanych obiektów → proces uczenia się i zapamiętywania

GDZIE BEZPŁATNIE ZBADAĆ WZROK W WIELKOPOLSCE

ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNE BADANIE WZROKU W JEDNYM Z SALONÓW SIECI VISIONOPTYK

Sprawdź atrakcyjne promocje na okulary w wielkopolsce